Ont i handleden & handen

Att ha ont eller uppleva smärta i handleden och handen är vanligt bland personer med nedsatt styrka i handleden. Smärtan uppkommer oftast av överansträngning men även medicinska besvär kan ligga bakom. Detta ställer till mycket besvär då händerna är något vi använder ofta i vardagen och de behövs även som skydd vid fall etc. Oftast så läker handleden och handen med tiden med en blandning av behandlingar och vila, att ha ett handledsstöd kan både påskynda återhämtningen från en skada samt förebygga nya skador. Skador i handleden är oftast inget att vara orolig över men det kan ändå vara ett besvär i vardagen.

Ont i handleden – Vanliga orsaker

Det finns många orsaker till att man kan uppleva smärta i handleden och handen. Vanliga orsaker är att man bär tungt eller arbetar med detaljrikt arbete där handleden ofta spänns över lång tid. Handleden består av många ben, muskelsenor och vävnader som ska arbeta tillsammans vilket kan leda till besvär. De vanligaste symptomen är smärta och sämre funktionalitet. Symptomen kan variera från en stickande känsla till mer molande smärta, vid akuta trauman är smärtan med tydlig och självklar. Hur man använt handen kan ofta beskriva vilken typ av smärta som upplevs, smärta vid sidan av handelden är vanligt då det går senor där samt ovanpå handen där handen och handleden möter varandra. Smärta vid rörelse av handen är typiskt för en överansträngning, om handleden är svullen tyder det oftast på en inflammation. Akuta problem med handeleden beror oftast på en stukning vid fall eller annat våld, vid akuta fall är det viktigt att linda handen och hålla den i högläge för att undvika svullnad.

 • Handledsinflammation

  Vanliga tecken på inflammation i handleden är kraftnedsättning, svullnad, rodnad samt en värmande och ibland pulserande känsla. Det tydligaste tecknet på inflammation är om svullnad uppstår, rodnad och värme uppstår oftast om inflammatationen är ytlig eller om inflammationen är mycket stark. Det är bra att avblasta handen så fort som möjligt och använda is för att svalka handen samt få ner blodcirkulationen. Inflammation i handleden är vanligt förekommande bland hantverkare eller andra ensidiga arbeten med verktyg eller tunga föremål. Inflammationen påverkar rörligheten och man kan känna av en molande smärta som kräver vila för att bli av med, det kan även göra ont vid beröring av det påverkade området och handleden blir svagare än vad man är van vid. Vid inflammation i handleden är det viktigt att man avlastar handleden för att ge muskler och senor möjlighet att läka. Ett handledsstöd är ett mycket effektivt sätt att avlasta och stödja handleden och är en förutsättning en kortare läketid. Det är samtidigt viktigt att se över vad som orsakade inflammationen från början, behöver du ändra arbetssätt eller position vid datorn?

 • Karpaltunnelsyndrom

  Karpaltunneln i sig är en kanal mellan flera ben i handleden där den viktiga medianusnerven går. Karpaltunnelsyndrom uppstår när medianusnerven hamnar i kläm och man känner av domningar samt stickningar i handen och fingrarna. Symptom som värk och domningar i handen är vanligt och orsakar svårigheter att använda handen. Karpaltunnelsyndrom kan uppstå där handen får arbeta i vinklade lägen över lång tid och är vanligt förekommande bland hantverkare eller andra yrken där händerna används i stor omfattning. Smärtan uppstår inte bara vid användande av handen utan kan även vara problematiskt nattetid och påverka handens motorik. Besvären kan upplevas som obehagliga men är oftast inte allvarliga. Ett tydligt teckn är att man förlorar styrka i både handleden samt fingrarna och framförallt tummen. Ett handledsskydd ger stabilitet och avlastar handleden och motverkar till förflyttningar av handleden som orsakar smärta, det går även bra att använda på natten för att undvika ofrivilliga rörelser.

 • Stukad handled

  Vid en stukning av handleden skadas ledbanden runt handleden som begränsar rörligheten i handleden då musklerna som ledbanden håller ihop slutar fungera normalt. I värsta fall kan ledbanden gå av och handleden svullnar upp samt blir missfärgad, då ska man uppsöka läkarvård. Tydliga symptom på en stukad handled är uppenbara trauman som inträffat handleden vid te.x fall eller idrottande, vanligtvis leder detta till svullnad, smärta och blödningar vilket visar sig som blåmärken på handleden. Det blir ofta svårt att utföra vardagliga uppgifter och smärtan kan bli långvarig. Det är viktigt att stödja en stukad handled med ett handledsskydd som kan avlasta och ge stabilitet så att skadan inte förvärras.

Ont i tummen & handen – Vanliga orsaker

Smärta i handen uppstår oftast vid överansträngning eller att man över tid gjort en rörelse som handen annars inte är van vid. Detta läker ofta av sig självt om man vilar och använder ett handledsstöd eller tumstöd för att avlasta handen och tummen. Handen består av många nerver och framförallt i tummen där det finns en stor muskel som kan göra ont, den smärtan upplevs  ofta som stickande eller pulserande och kan vara mycket problematisk. Det kan leda till stelhet som gör det svårt att använda tummen och handen och en enkel sak som att hålla en kopp med kaffe eller ett glas kan vara svårt. Om man vanligtvis inte upplever smärta i tummen brukar vila vara den bästa medicinen och problemen försvinner av sig självt. Om man fortsatt får problem bör man utreda vad för typ av monotona rörelser det är man gör som kan leda till besvären. Att handledsskydd eller ett tumstöd kan ge bra avlastning och få tummen att vila sig i form.

 • Tumbasartros

  Tumbasartros uppstår när brosket som är glidytan i tummen bryts ned. Brosket bidrar till ledernas funktion och gör så att tummen bibehåller normal rörelseförmåga. Artos i tummen innebär att ledbanden inte kan arbeta som dom ska och man upplever försämrad rörelse samt smärta och stelhet i tummen. Ofta förvärras problemen med åldern och vid ensidigt arbete. Smärtan uppstår i tummen och runt handleden, vid användning av tummen blir smärtan mer påtaglig och framförallt vid tunga lyft eller rörelser där tummen spänns i någon riktining. Man får problem med det såkallade pincettgreppet där tummen och pekfingret trycks mot varandra och något vi människor har stor användning av. Det kan leda till problem att hålla i ett glas eller att öppna en syltburk. Som tur är finns det bra stöd till tummen i form av tumortos och tumstöd som hjälper till att stödja och avbelasta tummen vilket leder till en nästan normal funktion. Tumortros hjälper även vid svullnad av tummen och ger bibehållen rörlighet.

 • SMS-tumme

  SMS-tumme kan liknas vid musarm då det uppstår vid monotona och enformiga rörelser som resulterar i skador på lederna. Enkelt uttryckt så är det en överbelastning som uppstår och detta påverkar sadelleden och det kan även uppstå inflammation om man inte agerar på de problem som man känner av. Lösningen består oftast av att minska användandet av telefonen för att låta tummen vila eller att använda ett tumstöd som ger avlastning och stödjer upp en försvagade leden i tummen. Det är även bra att tänka på hur man har underarmarna positionerade för att på så sätt undvika att man använder tummen för mycket med rörelser den normalt sett inte är van vid.

 • Skidåkartumme

  Skidåkartumme är en förslitning av det stabiliserande ledbandet på tummens sida mot pekfingret, leden blir instabil och man förlorar rörelseförmåga och styrka mellan tummen och pekfingret. Vid mer långvarig förslitning kan tummen vikas i sidled vid knogen och orsaka problem i vardagen. Skadan uppstår oftast vid fall så att tummen viks utåt och är därför vanlig bland skidåkare, därav namnet. Det är viktigt att undvika belastning av tummen och en tumortos ger bra stöd så att tummen får tid att läka.

Tips till dig som har ont i handleden eller tummen

Problem med handleden och handen kan med rätt behandling avsevärt förbättra funktionen och ibland återställa den helt. Det är viktigt att avlasta genom användning av handledsstöd eller andra hjälpmedel. Vila är det som oftast hjälper bäst mot besvär i handleden, handen eller tummen och det är viktigt att minimera rörelser i det påverkade området. Extra viktigt med stöd och avlastning är det om man drabbats av en inflammation och om skadan är arbetsrelaterad är det bra att se över ergonomin på sitt jobb. För att snabba på läkniningen kan man använda sig av antiinflammatoriska tabletter så som ipren eller ibuprofen.

 • Massage: massage är särskilt effektiv tidigt efter att man märker av eventuella problem i handleden eller handen. MAssage samt strech av underarmen, handled och fingrar mjukar upp ledband och muskulatur, ökad blodcirkulation gör att det smärtande området får mer syre och bättre förmåga för att läka. MAssage för handen bidrar även till allmänt välbefinnande där akupunkturpunkter bearbetas och bidrar till en avslappnad kropp och själ.

 • Värme: värme som behandling gör att  skadad vävnad expanderar occh slappnar av, det gör den mer mottaglig för läkande effekter. Det finns olika typer av värmebehandlingar, hos massageteraputen kan lavastenar förekomma och hos läkaren kan infraröda strålar användas för att värma det skadade området.

 • Vila: vila är det enskilt viktigaste att göra när man fått skador eller överansträngning i handleden och handen. Det är också bra att använda sig av ett stöd som avlastar handleden stabiliserar så att det påverkade området kan läka snabbare samtidigt som man undviker ytterligare skador.

 • Rörelse: rörelsebehandling kan utföras av en naprapat som försiktigt kan stretcha och se till att man får tillbaka rörelseförmågan. Detta utförs ofta efter en period av vila så att skadan inte förvärras.