Ont i knät & benen

Smärta i knät kan bero på många olika anledningar. I knät finns ledband, ligament och vävnad som i symbios ska hantera alla rörelser av knät och vid en stukning kan det uppstå skador som tar lång tid att läka. Det är viktigt att vid första anmärkning av smärta eller obehag i knät använda ett knästöd som kan stödja och avlasta och på så sätt undvika långvariga skador på framförallt ledband och korsband. Rehabtiden på sådana skador är över 6 månader. De vanligaste diagnoserna på smärta i knä är hopparknä/löparknä, meniskskada, broskskada och skador på ledband eller ligament.

Värk i knä och ben – Vanliga orsaker 

 • Knäledsartros

  Knäartros är en skada på en ledyta i knät som kan ge smärta på flera olika ställen i knät beroende på vart ledytan är lokaliserad. Det vanligaste är problem med den inre ledytan vilket ger en strålande smärta inifrån knät ner mot benet, när värken sitter mer på utsidan av knät är den den yttre ledytan som har problem. Att problem uppstår på ledytorna har med brosket att göra, brosket underlättar för ledytorna att glida mot varandra och kan med tiden bli ojämnt. Ett tecken på knäartros är att det klicka eller knäpper i knät samt att det kan bli svullet. Nedbrytningen av brosket kan ta flera år och knäledsartrosen uppstår oftast efter 40-års ålder. Det finns flera symptom att hålla utkik för, stelhet, svullnad och belastningssmärta när man går eller springer. Knäartros kommer ofta utan att man gjort något speciellt som skulle kunna vara ett tydligt tecken på att man skadat knät vid något slags trauma. Ofta kan knät börja göra ont efter en tids aktivitet då knäleden blir vätskefylld. Använd ett knäskydd eller knäbandage för att avlasta knät och uppsök vård innan knäskadan blir värre.

 • Hopparknä

  Som det heter så kan denna skada uppstå vid mycket hoppande och det märks av att man får smärta på knäskålens undre del. Knäskålen får utstå mycket kraft vid hoppande och vid felbelastning kan inflammation uppstå i knäskålens sena. Det är den senan som binder ihop knäskålen med skenbenet och är gjord för att tåla stora krafter. Vid för stora och återkommande krafter så kan skador uppstå på senan och detta märks ofta på utövare av hoppgrenar inom friidrott. Symptom som svullnad under knäskålen, smärta vid fysiskt aktivitet eller när man böjer på knät är vanliga tecken på hopparknä. Behandling sker ofta med att justera ländryggen så att de främre lårmusklerna kan arbeta korrekt och på så sätt avlasta det smärtande knät. Man behöver inte hoppa för att få hopparknä, problemet uppstår hos många där det sker en felbelastning av knät. På många idrottare kan man se en tejpbit som går runt knäskålens nedre del, detta är just för att motverka hopparknä.

 • Löparknä

  Löparknä gör ont på utsidan av knät och drabbar ofta långdistanslöpare men sker även för vanliga personer som nyligen börjat träna eller som utökat sin träningsmängd. Löparknä gör som mest ont vid fysisk aktivitet  där framförallt löpning är en orsak men även andra saker som cykling eller skidåkning kan märkas av. Smärtan kan upplevas som skärande och ökar under träningstillfället, ofta försvinner besvären vid några dagars vila. Undvik att löpa i backar, längdskidåkning samt cykeln. Vila i några dagar och börja sedan stegvis att ta dig in i träningen igen med att bygga upp längden på dina träningstillfällen långsamt, börja med kortare pass och avsluta direkt om du känner smärta. Det är bra att ha ett knästöd som avlastar ett smärtande löparknä och som kan påskynda rehabiliteringen.

 • Schlatter

  Schlatterknä drabbar barn i 8-15 års ålder då fästet för knäskålssenan överbelastas. Barn klagar på smärta i knäts framsida en bit under knäskålen. Schlatterknä är ofarligt men smärtan kan vara långvarig och kan därför hjälpas av ett knäskydd eller knäbandage. Symptom som svullnad, ont vid rörelse och smärta vid tryck mot området är vanligt.

Ont i knät – Tips för smärtlindring och återhämtning

Skador på knä går nästan alltid att vila bort. Vid trauman där korsband eller ledband tar stor skada märks det tydligt på extremt minskad stabiliet i knät och man ska då uppsöka vård för att få hjälp. Det finns idag många bra knäskydd och knäbandage att använda för att undvika skador på knä samt att de hjälper till vid rehabilitering. Utöver knäskydd så är behandlingar hos en naprapat eller fysioterapeut viktiga vid skador på knät, ofta behöver man bygga upp muskulaturen kring knät och på så sätt säkra upp stabiliteten för att minimera risken för skador och smärta.

 • Träning: Vid knäproblem är det viktigt att träna upp styrkan i och kring knät, en fysioterapeut kan ofta hjälpa till med detta. Att stärka musklerna kring knät hjälper till att stabilisera och avlasta knät så att nya skador inte uppstår. Skador på knä uppstår oftast vid överbalstning där man saknar styrka så att det blir en obalans i knät, för att undvika detta kan man med fördel använda ett knäskydd om man vet med sig att man har ett svagare knä eller för att förhindra ytterligare skador. Det är oftast inte farligt att träna upp knät om det är smärta som inte orsakats av akut trauma även om det kan göra ont under träningspasset. Att träna upp ett skadat knä i samråd med en fysioterapeut kan göra så man slipper operation eller annat ingrepp på knät.

 • Värme: Om man värmer knät med en varm vetepåse kan man minska smärtan och stelheten som ofta uppstår i ett knä, det snabbar även på rehabiliteringen vid kraftigare skador då man får en ökad blodcirkulation till knät.

 • Vila: Även om det är viktigt att träna upp ett smärtande och instabilt knä så är det lika viktigt att vila knät så att det hinner läka. Vid stora skador som korsbandsskador etc har man oftast inget val än att vila knät innan man kan sätta igång med rahabilitering och träning. Vid mindre skador eller smärta där man har ont men inte märker av någon instabilitet så kan man med fördel vila knät i form så att smärtan försvinner och sedan sätta igång med träning men då se till att man börjar träna kortare tid och mindre inetnsivt än tidigare, då hinner man träna upp knät innan det sker större skador.

 • Kortisonspruta: Ett knä kan behjälpas av en kortisonspruta som minskar svullnad och inflammation och ger möjlighet till snabbare återhämtning och rehabilitering. Detta tilldelas endast patienter med svåra besvär men ger väldigt bra effekt för dig som lider stort av ditt smärtande knä.